More Website Templates @ TemplateMonster.com. April 16, 2012!

GÜNEŞ KURUTMA SİSTEMLERİ

  • GENEL BİLGİ
  • TEKNİK ÖZELLİKLER VE KAPASİTELER
  • SİSTEM ANA BİRİMLERİ

GENEL BİLGİ

Günes Enerjisiyle Arıtma Çamuru Kurutma Teknolojisi

Proseste güneş enerjisi ve/veya yer çekimi kuvveti gibi dogal enerji kaynakları kullanılmaktadır. Güneş, sınırsız enerjisiyle suyu buharlaştırmada, her zaman kullanılabilecek doğal bir kaynaktır. Proses, suyu buharlaştırarak, çamuru kütle ve hacim olarak azaltır. Normal şartlarda 1000 litre suyu buharlaştırmak için, 720 kW termal enerjiye ihtiyaç duyulmaktadır. REDCO, Çamur Kurutma Teknolojisi ile bu ihtiyacı 30-40 kWh elektrik enerjisine düşürmektedir.


REDCO Teknolojisi, susuzlaştırma sonrası çamur bertarafında bir sonraki adım olan kurutma sürecinde, verimli ve modern tesisler kurarken aynı zamanda ekonomik katkı sağlamaktadır.

REDCO®, güneş kurutma tesisinin ana ekipmanıdır. REDCO®, hareket eden çelik köprü ve yüksekliği, ayarlanabilen dönen bir tambur olmak üzere, iki ana kısımdan oluşur.

REDCO® başarılı bir şekilde aşağıdakileri sağlar;

1. Suyun sürekli buharlaşması için, her seferinde nemli olarak serilen arıtma çamuru, katmanının üst tarafında tutulur.

2. Kötü kokunun engellenmesi için arıtma tesisi çamurunun havalandırılması sağlanır.

3. Sürekli çamur giriş çıkışının olduğu sistemlerde, kurutma esnasında arıtma tesisi çamuru kurutma holü boyunca, sürekli olarak taşınabilir. Ayrıca kesikli sistemlerde de atıksu arıtma çamurunun kurutulması mümkündür.

4. Kurutma alanında çamur topakları eşit olarak dağıtılır.

5. Arıtma tesisi çamuru bir toplanma noktasına kolayca nakledilebilir. Normal işletme esnasında kurutma tesisinin sürekli bir operatöre ihtiyacı yoktur. Böylece yüksek standartlarda iş güvenliği sağlanır.

Bütün kurutma tesisi REDCO® sistemi ve havalandırma da dahil olmak üzere, PLC ile otomatik olarak kontrol edilir. Personel gereksinimi günde 20-30 dakikayı geçmeyecektir.

Avantajları: Buharlaştırma için güneş enerjisi dışında ilave bir enerji kaynağına ihtiyaç duymamaktadır.
Dezavantajları: Arazi ihtiyacı.